top of page

ADMINISTRATIEKANTOOR

  Administraties versus Managment

U weet dat het houden van een goede administratie van essentieel belang is voor Uw bedrijf.  

Nog belangrijker is het om de cijfers die werden vastgelegd om te zetten in overzichtelijke en begrijpelijke stuurinformatie die U in staat stellen te oordelen of de beoogde doelstellingen van  Uw bedrijf werden behaald.

Dit vergt bepaalde vaardigheden en kennis en daarin kunnen wij U van dienst zijn.

Uw bedrijfsresultaten dienen als basis van waaruit wij een aantal tabellen, vergelijkingen en grafieken genereren (kengetallen genoemd) die U precies vertellen waar Uw bedrijf staat, zodat U tijdig kan ingrijpen en bijsturen indien dit noodzakelijk zou zijn.

 

Wij bouwden, gedurende 20 jaren als credit controller van enkele grote internationaal opererende bedrijven, aan een solide basis om U te helpen bij het maken van een goede risicoanalyses 

Belangrijk hierbij is dat wij met onze criteria, om te bepalen of het voor U nog langer lonend is om Uw tijd & energie te blijven steken in dit soort klanten, vertrekken vanuit Uw waarden en Uw visie.

Beslist U, om op basis van onze risicoanalyses de relatie met Uw klant te verbreken, dan is het zeer belangrijk dat uw bedrijfsimago hierdoor geen schade oploopt en dat dit geen uitstraling heeft op uw andere handelsrelaties. 

Baren Uw klanten U zorgen ?

 

Zoals elke ondernemer werd ook  

U ongetwijfeld al geconfronteerd met klanten die hun facturen niet of laattijdig betaalden ....

Het goed opvolgen en aanmanen hiervan is noodzakelijk maar wordt door vele ondernemers als zeer onaangenaam ervaren.  Laat ons U een HELPENDE HAND reiken

Andere klanten trachten dan weer steeds maar meer van U te vergen zonder hiervoor de nodige budgetten te willen vrijmaken....Kan Uw onderneming deze energie rovende klanten missen ? 

bottom of page